Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
GS GS TUV Rheinland IMPACT DRILL 2011-03-11 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FIXTEC 9902973 FIXTEC Tools & Hardware>>Power Tools>>Power Drills 2012-11-06 ~ 2022-11-05 Đã xác minh
fixtec 1205896 fixtec 2014-05-06 ~ 2024-05-06
fixtec 9902973 fixtec 2012-11-07 ~ 2022-11-07

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này